Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита
Начало   |   Контакти   |   Фирмен сайт   
ОНЛАЙН МАГАЗИН
"ЛАКПРОМ"АД-НОВИ ПРОДУКТОВИ КАТАЛОЗИ 2014                                            ПРОМОЦИИ, ПРОМО ПРОДУКТИ И ОТСТЪПКИ                                           
Промоции
 
Нови продукти
АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА АБЕ ПФ-16 СИВА 24 кг
АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА АБЕ ПФ-16 СИВА 24 кг
172.80 лв.
 

Регистрация

Във връзка с изпълнението и прилагането от 25 май 2018г. на Регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни (General Data Protection Regulation-GDPR). Моля, да се запознаете с политиката на „ЛАКПРОМ”АД за поверителност на личните данни на www.lackprom.com, да потвърдите Вашите лични данни, за да продължите да използвате нашите уеб сайтове, да получавате информация от нас за целите на електронния магазин и директния маркетинг.

Благодарим Ви за отделеното време!

Екипът на „ЛАКПРОМ” АД


ВНИМАНИЕ: Ако вече сте регистрирани в нашия сайт, моля въведете вашето потребителско име и парола тук.
* Задължително се попълва
Име:   *
Фамилия:   *
Вашият адрес
Улица и номер:   *
Пощенски код:   *
Град:   *
 
Информация за контакти
Телефон:   *
Факс:  
Данни за вход
E-Mail:   *
Парола:   *
Отново паролата:   *
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА shop.lackprom.com
 
1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "Лакпром" АД, ЕИК 831900750, със седалище и адрес: 1252-с.Световрачене, София, ул.”Синчец” №16, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уеб сайта shop.lackprom.com  съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга страна.
 
2. Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин ЛАКПРОМ за бои, лакове, лепила, китове, индустриални и подови покрития, грундове, разредители, втвърдители и др.” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях  по описания по-долу начин. 
 
3. (1) Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Лакпром" АД, собственик на уеб сайта shop.lackprom.com от една страна и потребителите на страниците и услугите, намиращи се на домейн shop.lackprom.com, наричан по-долу за краткост Сайтът. Общите условия обвързват всеки потребител, който посещава Сайта, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страницата на shop.lackprom.com.com, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи условия.
  (2) С отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.
 
4. Поръчки на shop.lackprom.com се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.
 
5.За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:
   5.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
   5.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
   5.3. Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;
   5.4. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
   5.5. Да платите цената на стоката;
   5.6. Да заплатите разходите по доставката;
   5.7.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
   5.8.Да получите стоката.
   5.9.да не подавате фиктивни заявки или друга информация;
   5.10.да спазвате българското законодателство,приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката,правилата на морала и добрите нрави;
   5.11.да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;
   5.12.да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
 
6. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА се счита отделно договорено.
    (2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
    (3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
 
7. "Лакпром" АД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.
 
8. "Лакпром" АД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.
 
9. След извършване на поръчката, ще получите уведомление на посочен от Вас e–mail адрес, което съдържа линк за потвърждение на поръчката.  От този момента на потвърждаване на поръчката, заявката се счита за приета и подлежи на по-нататъшна обработка от страна на "Лакпром" АД.
 
10. При заявка на покупка от Сайта, в случай, че за съответната стока са налице предвидени ценови  отстъпки, Вие ще можете да използвате само една от отстъпките, на които имате право, по Ваш избор.
 
11. (1) Одобрените начини за плащане на покупките от Сайта са: 
             11.1. в брой при доставка (наложен платеж), 
             11.2. по банков път 
             11.3. чрез карти VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE, БОРИКА
             11.4 в брой във фирмените магазини посочени в раздел Доставка 
       (2) Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма .
       (3) В случай, че заплащането по банков път се забави повече от 3 работни дни от извършване на поръчката, "Лакпром" АД може едностранно да анулира направената поръчка.
 
12.Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на продукти, поръчани от shop.lackprom.com, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с "Лакпром" АД.
 
13. (1) "Лакпром" АД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
      (2) Указаните цени на отделните продукти са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
      (3) Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули, съгласно ценовата листа на куриерската фирма.  
 
Чл.14. (1) Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи 
Правото на отказ може да бъде упражнено само, в случай, че са изпълнени следните условия: не е нарушена целостта на оригиналната опаковка(същата не е отваряна) и потребителя да е предоставил на „ЛАКПРОМ”АД копие от оригиналната фактура или оригиналната касова бележка, придружена със съответната стокова разписка. 
           (2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение №6 към ЗЗП по електронен път или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, преди изтичането на срока по ал.1. „ЛАКПРОМ”АД е длъжен незабавно да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от потребителя.
 
15. Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта.
 Информацията, събрана от "Лакпром" АД при използването на уеб сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. "Лакпром" АД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, "Лакпром" АД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от "Лакпром" АД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.


 
16. "Лакпром" АД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време  да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените, се приема  като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, "Лакпром" АД предоставя на Вас („Крайният потребител”) лично,  изключително, непрехвърляемо  право да влизате и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на "Лакпром" АД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. "Лакпром" АД си запазва правото за променя тези условия, без предизвестие, по всяко време и единствено по собствено усмотрение.
 
17. "Лакпром" АД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта shop.lackprom.com на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях "Лакпром" АД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.
 
18. Продажбата на продукти се регламентира от Търговския закон, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната  търговия.
 
19. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.

 


Политика за поверителност на личните данни на ЛАКПРОМ АД

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни (General Data Protection Regulation-GDPR). Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
 
 
„ЛАКПРОМ“ АД, ЕИК 831900750, със седалище и адрес на управление: 1252-с.Световрачене,  гр. София, Район „Нови Искър”, ул. „Синчец“ №16 с настоящото има за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашите уебсайтове. 
 
1. Обработване на данни съгласно настоящите правила

Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на някой от нашите уебсайтове: www.lackprom.com, www.shop.lackprom.com
 
2. Каква информация събираме за вас? 
 
В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга ваша активност на уебсайта, участие в игра, промоция или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др.
 
Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това. 
 
Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим. 
 
Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни: 
 
• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”) на адрес https:
 
• данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-четените статии, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещението на определени страници, методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.
 
 В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица - бизнес партньори, изпълнители на технически, платежни и други услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др., например когато посещавате някой от нашите уебсайтове, можем да получим вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа. 
 
3. Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание
 
Общи правила
 
Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас; когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия. 
 
Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за вас, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт. 
 
В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му. 
 
Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте. Можем да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове. 
 
Най-често ще използваме вашата лична информация за следното:
 
Потребители на уебсайт
 
С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши законови задължения.
 
Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме информация за наши продукти или услуги, които считаме, че биха могли да са от интерес за вас. В случай че сте наш настоящ потребител, ще се свързваме с вас чрез имейл или чрез съобщение в мобилно приложение (ако ползвате такова) с информация за продукти и услуги, подобни на тези, които са били предмет на предишно ползване или договаряне, освен ако не сте се отказали от получаването на такива съобщения. В случай че не желаете да получавате в бъдеще подобни съобщения, можете да се откажете като кликнете върху линка за отписване в долната част на някое от нашите съобщения (имейли). 
 
Ако сте нов потребител, ще се свързваме с вас по електронен път само ако ни дадете Вашето предварително съгласие при регистрация. В случай че не желаете да използваме вашите лични данни по посочения начин, може да се откажете като размаркирате полето за съгласие за получаване на маркетингова комуникация, разположено във формата за регистрация. 
 
Няма да споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови цели без вашето предварително изрично съгласие за това. Можем да използваме вашите лични данни, за да оценяваме или разбираме вашите предпочитания към нашите продукти, да оценяваме или разбираме ефективността на рекламата, която ви показваме на вас и на останалите потребители и да ви показваме реклама, от значение за вас, за да отправяме оферти и предложения към вас и останалите потребители на нашия уебсайт за продукти или услуги, които биха могли да са от значение за вас или за тях. 
 
4. Как и на кого разкриваме вашите лични данни
 
Ние не продаваме личните ви данни на трети лица.
 
В рамките на „ЛАКПРОМ”АД, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Членовете на нашия екип боравят с лични данни съобразно инструкциите на „ЛАКПРОМ”АД и когато това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им. 
 
Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство. 
 
Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като: (а) доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси; (б) бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме за изпълнението на договор с вас (вкл. за абонамент за наши услуги); (в) рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват информация за вас, за да изберат и да ви предложат подходяща реклама. Ние не разкриваме на нашите рекламодатели информация, чрез която лицата могат да бъдат идентифицирани, а предоставяме обобщена информация за нашите потребители;(г) доставчици на аналитични услуги и търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме нашия уебсайт. 
 
При необходимост, „ЛАКПРОМ”АД може да споделя лични данни с външни консултанти (напр. адвокати, счетоводители, одитори). В някои случаи и при спазване на принципа „необходимост да се знае“, можем да разкриваме лични данни на свързани с нас лица (вкл. „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ”АД и негови дъщерни дружества). С тези лица прилагаме и спазваме подходящи мерки за защита, за да обезпечим сигурността на личните данни. Със свързаните с нас лица и с трети страни можем да споделяме лични данни по повод определен тип сделки, например сделки, водещи до промяна в контрола на дружеството, бизнес преструктуриране и др. 
 
При избор на трети страни – доставчици на услуги, се стремим да извършваме необходимата надлежна проверка и изискаме от тези доставчици да поддържат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни и да обработват личните данни само съобразно инструкциите на „ЛАКПРОМ”АД. Доставчиците на услуги имат право да използват подизпълнители при предоставянето на услугите, при условие че подизпълнителят спазва същите задължения за защита на данните както доставчика. 
 
5. Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина
 
Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз ("ЕС") и в Европейското икономическо пространство ("ЕИП").
 
В допълнение, ваши лични данни могат да бъдат предавани до и съхранявани извън ЕС и ЕИП. Когато вашите лични данни се предават от вашата държава в друга държава, то законите и правилата, които защитават вашите лични данни в държавата, в която се предава вашата информация, могат да бъдат различни (или с по-ниско ниво на защита) от тези в държавата, в която пребивавате.
 
Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи защитни механизми, включително: (а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската комисия по отношение на държавата или държавите - получатели; (б) сертификация за „защита на поверителността" („privacy shield“); (в) подходящи задължителни корпоративни правила; (г) одобрен кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти за администратора или обработващия лични данни в страната извън ЕС и ЕИП; (д) одобрен механизъм за сертифициране, заедно със задължителен и изпълним ангажимент на администратора или обработващия лични данни в държава извън ЕС и ЕИП за прилагане на подходящи предпазни мерки; или (е) стандартни договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия.
 
6. Вашите права 
 
Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на директния маркетинг или в случай че някои решения са направени само чрез автоматично обработване (вкл. профилиране). Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе). Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните ви данни. 
 
Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане. 
 
Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт. Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Имате обаче и право да подадете жалба до съответните органи за защита на данните. Можете да подадете жалба в държавата-членка, в която пребивавате, където работите или където се е стигнало до предполагаемо нарушение на закон за защита на данните.
 
7. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни 
 
Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Моля, обърнете внимание, че може да обработваме всички ваши лични данни, които са анонимизирани, без допълнително уведомление.
 
Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).
 
8. Защита на данните
 
Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е ваша.
 
Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез уебсайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп. 
 
9. Поверителност на личните данни на деца 
 
На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.
 
10. „Бисквитки“ и социални мрежи 
 
Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим приятно разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме уебсайта. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър.
 
Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, LinkedIn или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират "бисквитка", за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността. 
 
11. Линкове към други уебсайтове 
 
Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на „ЛАКПРОМ”АД. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества. „ЛАКПРОМ”АД не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица. 
 
12. Данни за контакт 
 
Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да ни пишете на адрес: 1252-с.Световрачене,  гр. София, Район „Нови Искър”, ул. „Синчец“ №16 или  на електронна поща: lackprom@bulinfo.net. 
Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.) 
 
23 Май 2018 г. 
 
Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Ако сте ни предоставили ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени

 created by Optimall Solutions